Tel: 0642/292-402

ASZF

TÓBA Gumi Kft
Szerzodési feltételek

Az alábbi Vásárlási Feltételek -továbbiakban ÁSZF- érinthetik az Ön törvényes jogait, ezért kérjük a vásárlás elott gondosan olvassa el az itt foglaltakat.

Az alábbi ÁSZF az internetes áruházban történo vásárlásra, megrendelésre vonatkoznak. Annak érdekében, hogy a tobagumi.hu -n található termékek megrendelésekor tisztában legyen a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételekkel, kérjük, gondosan olvassa el az alábbiakat. Amennyiben bármilyen kérdése lenne, hívja az alábbi telefonszámot: +36 42/292-402


Az Eladó adatai:

TÓBA Gumi Kft.

Székhelye/Telephely: 4244 Újfehjértó, Nyíregyházi út. 126
továbbiakban mint: Eladó1. Megrendelés, szerzodéskötés


Bárminemu rendelést a webáruházban történo regisztrációnak kell megeloznie. A regisztrációval Ön az Eladó ügyviteli rendszerének cégtörzsadatai közé írja be az adatait, amit mi bizalmasan kezelünk. A webáruházban a termékek feltüntetése jogi erovel nem bíró kötelezettség nélküli ajánlatnak minosül.

Az áruházban látható termékek ára az adott árucikk bruttó vételára, amely az Általános Forgalmi Adót tartalmazza.

A Vevo az Eladó termékeibol választhat, és azokat a „Kosárba” gombbal egy kosárba gyujtheti. A Vevo az abroncsok megrendelésén túl a gumik felszerelésére is megbízást adhat egy szervizmuhely részére. A megrendeléskor a Vevonek meg kell adnia a nevét, a címét és az e-mail címét. A „megrendelést elküld” gombra kattintással a Vevo kötelezo ajánlatot ad a vásárlói kosárban elhelyezett áruk megvásárlására. Ez az ajánlat azonban csak akkor adható le és csak akkor továbbítható, ha a Vevo az „ÁSZT-t elolvastam és elfogadtam” gombra kattintással az Általános Üzleti Feltételeket elfogadja, és ezzel annak rendelkezéseit ajánlatának elfogadása esetére magára nézve kötelezonek fogadja el.


A megrendelés beérkezését az Eladó e-mailben válaszként azonnal megerosíti a Vevonek, ebben az e-mailben a Vevo megrendelését ismételten feltünteti. A megrendelés megerosítése nem közöl egyéb információkat (pl.: pontos szállítási határido) a Vevo felé. Ha a Vevo a megrendeléssel együtt a gumik felszerelésére is megbízást ad, akkor az Eladó a megrendelés hozzá történo beérkezésétol számított 1 munkanapon belül tájékoztatja a Vevot .


Az adásvételi szerzodés akkor jön létre, amikor az Eladó a Vevo megrendelését elfogadja azáltal, hogy az áru kiszállításáról a Vevo megrendelésének megfeleloen intézkedik, és azt változatlan tartalommal e-mailen visszaigazolja a Vevo felé. Ha az Eladó nem fogadja el a Vevo ajánlatát, vagy bármilyen okból a teljesítés nem kivitelezheto, akkor ezt a Vevovel haladéktalanul közli.


A megrendelt termékek számlájának kezelése:

termékek szállítása futárszolgálattal: a számla az áruval együtt kerül megküldésre a csomagra erosítve vagy kézbe átadva.2. Szállítás, az áru rendelkezésre állása


Az Eladó az áruk kiszállítását egy általa kiválasztott szállítmányozó társaság igénybevételével teljesíti, a Vevo által megadott címre kerülnek kiszállításra.


Amennyiben a Vevo a szállítmányt az általa megadott címen nem veszi át – akár csak mivel nincs otthon – akkor haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a nála értesítést hagyó szállítmányozóval. Ha a szállítmányozó nem érheto el, akkor a Vevo felveheti a kapcsolatot közvetlenül az Eladóval is. Ha a Vevo az árut az elso kiszállítási kísérletet követoen tizennégy napon belül sem veszi át, akkor azt a szállítmányozó a Vevo költségére visszaszállítja az Eladónak.


Ha a Vevo által kiválasztott termék tartósan nem áll rendelkezésre, akkor az Eladó ezt haladéktalanul közli a Vevovel. Az Eladó ilyen esetben nem fogadja el a Vevo ajánlatát, és nem jön létre szerzodés. Amennyiben a Vevo már részben vagy egészben eleget tett fizetési kötelezettségének, akkor az általa teljesített összeget az Eladó haladéktalanul visszatéríti. Az Eladó nem felel a Vevo által kiválasztott termék tartós hiánya miatt felmerülo esetleges károkért.


Amennyiben a Vevo megrendelésében szereplo termék csak átmenetileg nem áll rendelkezésre, az Eladó errol haladéktalanul értesíti a Vevot. Több mint kéthetes szállítási késedelem esetén a Vevo jogosult az ajánlatát a szállítási késedelemrol szóló közlést követo egy héten belül visszavonni.3. Vételár, postázási költségek


A termékek vételára a Eladó megrendelés napján érvényes árlistája illetve a visszaigazoló e-mail alapján kerül megállapításra. Amennyiben a Vevo a termékek felszerelését is megrendeli, a vételár a rendelés napján érvényes, honlapon szereplo ÁSZF 3.pontjában megtalálható szerelési díjjal megemelkedik. Minden ár magában foglalja az általános forgalmi adó összegét.


A termékek kizárólag a Magyar Köztársaság területére kerülnek kiszállításra, a Vevo által megadott magyar címre.


A szállítási költségek a következoek:

Futárszolgálattal érvényes szállítási díjak és módok.

 

 

A TÓBA Gumi Kft webáruház megrendeléseit futár szolgálat szállítja házhoz.

 

Személygépkocsi, motor gumiabroncs, terepjáró esetén Bruttó 1250.-Ft/db/cím

 


4. Fizetési módok


A vételár a vevoi megrendelés Eladó-hoz történo beérkezését követoen haladéktalanul esedékessé válik.

Amennyiben a szállító nem kezdeményezi az áruk Vevo részére történo kiszállítását, úgy az Eladó az esetleg már megkapott vételárat haladéktalanul visszautalja Vevo részére.


A Vevo a fizetést elore utalással vagy készpénzben a futárnak teljesítheti.5. Tulajdonjog fenntartás


A megrendelt termékek tulajdonjoga a teljes vételár kiegyenlítéséig az Eladó tulajdonát képezik.

Érvényes elállás esetén mindkét félnek vissza kell szolgáltatnia a részére nyújtott teljesítéseket. Az Eladó köteles a Vevo által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésobb az elállást követo harminc napon belül visszatéríteni, és a távollevok között kötött szerzodésekrol szóló 17/1999 (II.5) kormányrendelet 4. § (6) bekezdése szerint köteles viselni az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A termékeket az Eladó szállítja el, a Vevo az ezzel kapcsolatosan felmerülo költségeket köteles viselni. Az Eladó követelheti a termék nem rendeltetésszeru használatából eredo kárának megtérítését. A Vevonek az elszállítási idopont lelegyeztetése érdekében köteles egyeztetni az Eladóval.


A felek kötelesek a Vevo elállásából adódó fizetési kötelezettségeiknek haladéktalanul, de legkésobb az elállást követo harminc napon belül eleget tenni. A határido a Vevo számára az elállási nyilatkozat elküldésével, ill. az áru elküldésével (ha ezzel az elállás véglegesnek tekintendo) kezdodik; az Eladó számára a határido az áru kézhezvételével kezdodik.


6. Kellékszavatosság, jótállás


Hibás teljesítés esetén a Vevo a törvényes rendelkezések keretében (Ptk. 306. §) jogosult a dolog kijavítását, cseréjét, megfelelo árleszállítást követelni vagy elállhat a szerzodéstol. Amennyiben a Vevo a fogyasztóvédelemrol szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében nem minosül fogyasztónak, vagy jelen szerzodés nem minosül a Ptk. alapján fogyasztói szerzodésnek, úgy az Eladót illeti meg a választás joga a kellékszavatossági igény érvényesítésének módjára vonatkozóan. Amennyiben a Vevo a fogyasztóvédelemrol szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében nem minosül fogyasztónak, ill. jelen szerzodés nem minosül a Ptk. alapján fogyasztói szerzodésnek, úgy a Vevo az Eladóval szembeni szavatossági igényét – minden egyéb szavatossági igénye kizárásával – köteles az áru hibájának felfedezését követo egy hónapon belül érvényesíteni. Az olyan Vevok, akik a fogyasztóvédelemrol szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében nem minosülnek fogyasztónak, kötelesek a nem teljes vagy nem szerzodésszeru teljesítésre vonatkozó kifogásaikat az áru átvételét követo hét napon belül közölni, ellenkezo esetben az áru elfogadottnak tekintendo.
7. Vevo tájékoztatása


A Vevo tájékoztatása az általa a megrendelésében megadott e-mail címre történik. Ha a Vevo az Eladó által elküldött e-maileket bármely okból nem tudja megnyitni anélkül, hogy az Eladó errol hibajelentést kapna, akkor az ebbol eredo károkat a Vevo viseli.8. Alkalmazandó jog


A jelen Általános Üzleti Feltételekre és minden a Vevo és az Eladó közötti jogviszonyra a magyar jog rendelkezései irányadók.9. Joghatóság


A felek szerzodésbol eredo vagy azzal kapcsolatos jogvitáiban a rendes, helyi bíróságok járnak el.

Bevásárló kosár

 x 
A kosár üres

Bővített kereső

Kategória

Bejelentkezés

Facebook